ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 333 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์.pdf