ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2565

| 5,324 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร_OCC.pdf