ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,859 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร_ILC.pdf