ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

| 107 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ-aocc-2567.pdf