ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 1,573 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร_ILC_รุ่นที่_2.pdf