ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ

21 พ.ค. 2564

274 view

เอกสารประกอบ

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม.pdf