สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

2 ก.ย. 2563

707 view

เอกสารประกอบ

การอบรมภาษาสเปน_ระดับ_A1_3.pdf
การอบรมภาษาสเปน_ระดับ_B1_1.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ.pdf