ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเข้าร่วมการประชุม IFDT Steering Committee ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเข้าร่วมการประชุม IFDT Steering Committee ผ่านระบบการประชุมทางไกล

29 มี.ค. 2564

39 view

               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IFDT Steering Committee) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันการต่างประเทศและฝึกอบรมทางการทูตของออสเตรีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย DiploFoundation, Geneva Centre for Security Policy (GCSP) และ Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 47 ในปี 2564 โดย Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในเรื่องหัวข้อที่จะใช้หารือในการจัดประชุมดังกล่าว อาทิ การทูตพหุภาคี การมีส่วนร่วมของรัฐขนาดกลางและเล็กในภูมิรัฐศาสตร์โลก และพลังงานทดแทน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ