ติดต่อสถาบันการต่างประเทศฯ

ติดต่อสถาบันการต่างประเทศฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 20,997 view

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซต์ : dvifa.mfa.go.th
อีเมล : [email protected] 

ฝ่ายอำนวยการ : ทิศใต้ (ลิฟท์ S3)
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 45103 (วิสุทธิ์ เลิศปีติวาณิชย์)
โทรสาร : 02 143 9324

 

ส่วนมาตรฐานและประเมินผล : ทิศตะวันออก (ลิฟท์ E2)
DIFA TES โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 47007 (สุวนีย์ เอื้อพันธ์ศิริกุล)
Placement Test โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 47009 (ภิญญดา สร้อยทอง)
โทรสาร : 02 143 9326
 

ฝ่ายศูนย์ภาษาต่างประเทศ : ทิศตะวันออก (ลิฟท์ E2)
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 47010 (อวยพร ศีระสุวรรณ์) 
โทรสาร : 02 143 9326
 

ฝ่ายฝึกอบรม : ทิศใต้ (ลิฟท์ S3)
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 46014 (อรทัย ดานาดแก้ว)
โทรสาร : 02 143 9631
 

กลุ่มงานทุนและความร่วมมือ : ทิศใต้ (ลิฟท์ S3)
โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 47003 (ธนพร ไวดี)
โทรสาร : 02 143 9326


ที่ตั้งแผนที่ Download  
แผนที่สถาบันฯ

ดู สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า