sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfa     

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและพบหารือกับนาย Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ กับ Foreign Service Academy (FSA) กระทรวงการต่างประเทศสาธารณัฐอิสลามปากีสถาน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการทูตในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะจัดขึ้น           ภายหลังการหารือ นางสาววีรกาฯ ได้นำนาย Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมบรรยากาศและส่วนต่าง ๆ ของสถาบันการต่างประเทศฯ
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

23 ก.พ. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

1 ก.พ. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)

1 ต.ค. 2563

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

2 ก.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563

2 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด

covid19