sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfa         banner-web_1  

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับ นาย Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสถาบัน Mathias Corvinus Collegium Academy ของฮังการี
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้พบหารือกับนาย Sándor Sipos เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสถาบัน Mathias Corvinus Collegium Academy (MCC) ของฮังการี ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน และนักศึกษา 7 คน ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน MCC มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในประเทศที่มาเยือน
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

19 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

13 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

30 ธ.ค. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

9 ธ.ค. 2564

ประกาศงดการจัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16

2 ส.ค. 2564

ดูทั้งหมด

covid19